Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Хэлэлцүүлэг

Гарчиг

Сэдвүүд Үүсгэсэн Нийтлэлүүд Сүүлчийн нийтлэл

Хууль, бусад шийдвэрүүдийн төслийн талаар
Монгол Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэгдсэн болон хэлэлцүүлгийн шатанд байгаа хууль, УИХ-ын бусад шийдвэрүүдийн төслийн талаар санал бодлоо хуваалцана уу.
1 admin 2 2014-02-26 02:05

Хуулийн хэрэгжилтийн талаар
Монгол Улсын хуулиуд, УИХ-ын тогтоолуудын хэрэгжилтийн талаар санал бодлоо хуваалцана уу.
0 admin 0

Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааны талаар
Улсын Их Хурал, Байнгын хороод, Намын бүлэг, Тамгын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар санал бодлоо бичнэ үү.
0 admin 0

Бусад ...
Иргэд- сонгогчид та бүхэн өөрсдийн санал бодлоо илэрхийлнэ үү.
0 admin 0