Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Гэр хорооллын хөгжлийн тухай хууль

2017-01-02 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Одоогоор нэмэлт мэдээлэл байхгүй байна.
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.