Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

ШҮҮМЖЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ

2017-01-02 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.