Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

"Хэнтий Хан уулын нэрийг Бурхан Халдун уул гэж өөрчлөх тухай " Улсын Их Хурлын тогтоолын төсөл

2017-01-02 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.