Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай (Засгийн газар, 2016.12.28-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн)

2017-01-03 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Одоогоор нэмэлт мэдээлэл байхгүй байна.
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.