Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Усан замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

2017-01-03 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Одоогоор нэмэлт мэдээлэл байхгүй байна.
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.