Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Иргэний улс төрийн эрхийг хэрэгжүүлэх тухай

2017-01-06 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.