Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль

2017-01-09 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.