Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн төсөл

2017-01-12 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.