Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Гаалийн албан татвараас чөлөөлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль

2017-02-02 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.