Хуулийн төслийн ерөнхий мэдээлэл
Төслийн нэр Огноо Файл

Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төсөл

2016-12-28 Татах

Төслийн нэмэлт мэдээлэл
Хуулийн төсөл санаачлагчид
Одоогоор мэдээлэл байхгүй байна.