АБ Вг де ёж зи кл мн оө пр с ту үф хц чш щэ юя
-
  
1 ЯЛТАН ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР БОЛОН БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ ОНЦГОЙ БҮС ХОНКОНГИЙН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
Хууль
2016-05-20 16-g-09

Эцсийн найруулга тараасан огноо: Т/Б Эцсийн найруулга уншсан огноо: Т/Б Ёсчилсон огноо: Т/Б Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид хүргүүлсэн огноо: Т/Б
Хоригийн хугацаа дууссан огноо: 2016-06-02 Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлд нийтлэгдсэн огноо: Т/Б Эрхзүйн мэдээллийн нэгдсэн сан /www.legalinfo.mn/-д орсон огноо: Т/Б
2 ЯЛТАН ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ
Хууль -> Бие даасан
2015-11-20 15-g-28

Эцсийн найруулга тараасан огноо: Т/Б Эцсийн найруулга уншсан огноо: Т/Б Ёсчилсон огноо: Т/Б Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид хүргүүлсэн огноо: Т/Б
Хоригийн хугацаа дууссан огноо: 2015-11-30 Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлд нийтлэгдсэн огноо: Т/Б Эрхзүйн мэдээллийн нэгдсэн сан /www.legalinfo.mn/-д орсон огноо: Т/Б
3 ЯЛТАН ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ГЭРЭЭ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
Хууль -> Бие даасан
2015-10-08 15-g-21

Эцсийн найруулга тараасан огноо: Т/Б Эцсийн найруулга уншсан огноо: Т/Б Ёсчилсон огноо: Т/Б Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид хүргүүлсэн огноо: Т/Б
Хоригийн хугацаа дууссан огноо: Т/Б Төрийн мэдээлэл эмхэтгэлд нийтлэгдсэн огноо: Т/Б Эрхзүйн мэдээллийн нэгдсэн сан /www.legalinfo.mn/-д орсон огноо: Т/Б