Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


"Төрийн мэдээлэл" эмхэтгэл

“Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн 2017 оны 04 дэх дугаарын тойм

“Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн 2017 оны 04 дэх дугаарт Хуулийн төсөл буцаах тухай УИХ-ын тогтоол, Журам батлах тухай Засгийн газрын тогтоолыг нийтэлжээ. Засгийн газрын дээрх тогтоолоор “Улсын аварга малчин шалгаруулах журам”, “Улсын аварга фермер шалгаруулах журам”, “Улсын аварга саальчин шалгаруулах журам”, “Улсын аварга тариаланч хамт олон, Улсын аварга тариаланч шалгаруулах журам”-уудыг баталсан аж. Эдгээр журмуудыг “Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэлд бүрэн эхээр нь ...

“Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн 2017 оны 03 дахь дугаарын тойм

“Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн 2017 оны 03 дахь дугаарт Монголбанкны Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг чөлөөлөх тухай, Монголбанкны Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүдийг томилох тухай УИХ-ын тогтоолуудыг нийтэлжээ. УИХ-ын тогтоолоор бүрэн эрхийн хугацаа нь дуусгавар болсон тул Монголбанкны Хяналтын зөвлөлийн даргын үүрэгт ажлаас Жигжидсүрэнгийн Ядамсүрэнг, Монголбанкны Хяналтын зөвлөлийн гишүүний үүрэгт ажлаас Жигжидийн Үнэнбат, Хуягийн Ганбаатар, Ямааранзын Эрхэмбаяр, ...

“Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн 2017 оны 02 дахь дугаарын тойм

“Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоожмийн эмхэтгэлийн 2017 оны 02 дахь дугаарт Олон улсын гэрээний тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг нийтэлжээ. Хоёр болон олон талт олон улсын гэрээ байгуулах, соёрхон батлах, батлах, хүчин төгөлдөр олон талт олон улсын гэрээнд нэгдэн орох, тайлбар хийх, гэрээг биелүүлэх, гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гэрээний үйлчлэлийг дуусгавар болгох, нийтлэхтэй холбогдсон харилцааг энэхүү хуулиар зохицуулах юм. Мөн Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай ...

“Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн товьёог /2017 он/

№ Гарчиг Төрөл Огноо Дугаар Холбоос 1 Хуулийн төсөл буцаах тухай Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол Дугаар 80 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр №01/958/ татах 2 Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг Дугаар 171 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр №01/958/ татах 3 Зарим хүмүүсийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн ...

“Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн 2017 оны 1 дэх дугаарын тойм

“Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн 2017 оны анхны дугаарт Хуулийн төсөл буцаах тухай УИХ-ын тогтоолыг нийтэлсэн байна. Мөн Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай, Зарим хүмүүсийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийг нийтэлжээ. Түүнчлэн хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн шинэ дугаарт Дипломат дээд цол олгох тухай, Цэргийн дээд цол олгох тухай Монгол Улсын ...

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2016 оны 48 дахь дугаарын тойм

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2016 оны 48 дахь дугаарт Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Боловсролын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, Дээд боловсролын тухай хуулийн зарим зүйл хүчингүй болсонд тооцох тухай, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудыг нийтэлсэн байна. Мөн Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны 50 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай, Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл ...

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2016 оны 47 дахь дугаарын тойм

“Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийн 2016 оны 47 дахь дугаарт “Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр” батлах тухай УИХ-ын тогтоолыг нийтэлжээ. Уг тогтоолоор “Эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөр”, “Тэргүүн ээлжинд боловсруулж, батлуулах шаардлагатай хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төслийн жагсаалт”-ыг хавсралтуудаар баталсан байна. Түүнчлэн “Эдийн засгийг хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө баталж, хэрэгжүүлэх, тогтоолын хавсралтад заасан банк, санхүү, төсөв, бодит салбарын үйл ажиллагааг ...