Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


“Төрийн мэдээлэл” хууль тогтоомжийн эмхэтгэлийн товьёог /2017 он/


 

 

Гарчиг

Төрөл

Огноо

Дугаар

Холбоос

1

Хуулийн төсөл буцаах тухай

Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол

Дугаар 80

2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр

№01/958/

татах

2

Зарим хүмүүсийг шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 171

2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

№01/958/

татах

3

Зарим хүмүүсийг анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, Ерөнхий шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 172

2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

№01/958/

татах

4

Дипломат дээд цол олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 173

2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

№01/958/

татах

5

Цэргийн дээд цол олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 179

2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

№01/958/

татах

6

Шүүгчийн албан тушаалаас чөлөөлөх тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 180

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

№01/958/

татах

7

Улсын ерөнхий прокурорын орлогчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 181

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

№01/958/

татах

8

Зэрэг дэв олгох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 182

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

№01/958/

татах

9

Зарим хүмүүсийг Улсын дээд шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд томилох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 183

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

№01/958/

татах

10

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит цом гардуулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлиг

Дугаар 185

2016 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдөр

№01/958/

татах

11

Гемодиализ эмчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 159

2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр

№01/958/

татах

12

“Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 169

2016 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр

№01/958/

татах

13

Батлан хамгаалах, хууль сахиулах алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 186

2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр

№01/958/

татах

14

Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн 2017 оны хэмжээг тогтоох тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 197

2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр

№01/958/

татах

15

Амьсгалын замын цочмог томуу, томуу төст өвчлөлийн дэгдэлттэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол

Дугаар 215

2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

№01/958/

татах