Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН ЧУУЛГАНЫ НЭГДСЭН ХУРАЛДААНД МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ХИЙХ МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын "Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ"-ний талаар хийх мэдээлэл

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН Д.СУМЪЯАБАЗАРААС БАРИЛГА , ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГА

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Сумъабазараас Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар Барилга, хот байгуулалтын сайдад тавьсан асуулга

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН Г.ЗАНДАНШАТАРААС ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГЫН ХАРИУ

Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Занданшатараас Монгол Улсын хэмжээнд хар тамхи, мансууруулах бодисын эргэлтэд хяналт тавих өнөөгийн нөхцөл байдал, гэмт хэргийн гаралт, түүний шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад тавьсан асуулгын хариу

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ЧУУЛГАНЫ НЭГДСЭН ХУРАЛДААНД МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ХИЙХ МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 1 дүгээр сарын 06-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ"-ний талаар хийх мэдээлэл

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН С.ЭРДЭНЭЭС МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГА

Улсын Их Хурлын гишүүн С.Эрдэнээс Нийслэлийн агаарын бохирдлын хэмжээг бууруулах чиглэлээр хийж буй ажлууд болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулга