Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Асуулт, асуулга

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН Д.СУМЪЯАБАЗАРААС БАРИЛГА , ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГА

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Сумъабазараас Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар Барилга, хот байгуулалтын сайдад тавьсан асуулга

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН Г.ЗАНДАНШАТАРААС ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГЫН ХАРИУ

Улсын Их Хурлын гишүүн Г.Занданшатараас Монгол Улсын хэмжээнд хар тамхи, мансууруулах бодисын эргэлтэд хяналт тавих өнөөгийн нөхцөл байдал, гэмт хэргийн гаралт, түүний шалтгаан, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад тавьсан асуулгын хариу

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН С.ЭРДЭНЭЭС МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГА

Улсын Их Хурлын гишүүн С.Эрдэнээс Нийслэлийн агаарын бохирдлын хэмжээг бууруулах чиглэлээр хийж буй ажлууд болон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулга

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН Д.САРАНГЭРЭЛЭЭС МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГА

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Сарангэрэлээс Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, Цэвэр агаар сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулга

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН Л.ЭНХБОЛДООС МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГА

Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Энхболдоос "Эрдэнэс Таван толгой" ТӨХК-ийн өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулга

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН З.НАРАНТУЯАГААС МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГЫН ХАРИУ

Улсын Их Хурлын гишүүн З.Нарантуяагаас Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдал, түүний хүрээнд хийж байгаа болон цаашид Засгийн газраас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулгын хариу

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН Б.БАТТӨМӨРӨӨС МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГЫН ХАРИУ

Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөрөөс 1995-2015 оны нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгө, түүний зарцуулалт болон нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг шинэчлэх чиглэлээр Засгийн газраас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулгын хариу

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН Т.АЮУРСАЙХАНААС ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГЫН ХАРИУ

Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Аюурсайханаас Эрчим хүчний зохицуулах хорооны "Тариф батлах тухай" 2015 оны 199 дүгээр тогтоолын хэрэгжилт, барилгын салбарыг дэмжих төрийн бодлоготой хэрхэн нийцэж байгаа талаар болон дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих чиглэлээр цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Эрчим хүчний сайдад тавьсан асуулгын хариу

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН Н.УЧРАЛААС МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГЫН ХАРИУ

Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Учралаас Инновацийн тухай, Үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулиуд болон Засгийн газрын 2014 оны 374 дүгээр тогтоолын хэрэгжилт, үндэсний инновацийн тогтолцоо, инновацийн үйл ажиллагааны өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгамдаж байгаа асуудал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Ерөнхий сайдад тавьсан асуулгын хариу

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН Х.НЯМБААТАРААС ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙДАД ТАВЬСАН АСУУЛГЫН ХАРИУ

Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Нямбаатараас Хууль тогтоомжийн тухай хууль 2017 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжих нөхцөл байдал хангагдсан эсэх талаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдад тавьсан асуулгын хариу