Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


ЗГ-ын мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН ЧУУЛГАНЫ НЭГДСЭН ХУРАЛДААНД МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ХИЙХ МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын "Хүүхдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ"-ний талаар хийх мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ЧУУЛГАНЫ НЭГДСЭН ХУРАЛДААНД МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ХИЙХ МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 1 дүгээр сарын 06-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ"-ний талаар хийх мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН ЧУУЛГАНЫ НЭГДСЭН ХУРАЛДААНД МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ХИЙХ МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын "Дээд боловсролын сургалтын тогтолцоог хөгжүүлэх чиглэлээр Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ"-ний талаар хийх мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН ЧУУЛГАНЫ НЭГДСЭН ХУРАЛДААНД МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ХИЙХ МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын "Нийгмийн халамжийн чиглэлээр Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ"-ний талаар хийх мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 18-НЫ ӨДРИЙН ЧУУЛГАНЫ НЭГДСЭН ХУРАЛДААНД МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ХИЙХ МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын "Ургац хураалтын дүн мэдээ, мал аж ахуйн салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл хангах чиглэлээр Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ"-ний талаар хийх мэдээлэл

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 04-НИЙ ӨДРИЙН ЧУУЛГАНЫ НЭГДСЭН ХУРАЛДААНД МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ХИЙХ МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын "Эрүүл мэндийн салбарын өнөөгийн байдал, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ"-ний талаар хийх мэдээлэл