Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Танилцуулга

Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газрын товч түүх

Улсын Бага Хурлын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийг үндэслэн Улсын Бага Хурлын даргын 1990 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 4 тоот захирамжаар Улсын Бага Хурлын гүйцэтгэх аппарат “Тамгын газар”-ыг анх байгуулж, тус газрыг Зохион байгуулалтын хэлтэс, Зөвлөгчдийн товчоо, Орон нутгийн Ардын Хурлын ажлын хэсэгтэйгээр байгуулан ажиллаж эхэлсэн байна. Улсын Бага Хурлын Тамгын газар нь Монгол Улсад хууль тогтоох байнгын ажиллагаатай Парламентын эх суурийг тавьж, Монгол Улсын ардчилсан Үндсэн хуулийг ...

Үйл ажиллагааны чиглэл

Үйл ажиллагааны чиглэл: Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Улсын Их Хурал нь гишүүд, Байнгын, дэд, түр хорооны үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлэх, ажиллах нөхцөлөөр хангах үүрэг бүхий Тамгын газартай байна.” гэж заасан.Улсын Их Хурлын Тамгын газар нь дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:1.Улсын Их Хурал, Байнгын, дэд, түр хороод, ажлын хэсэг, гишүүдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, туслалцаа үзүүлэх;2.Улсын Их Хуралд ...

Зорилго, стратеги

Улсын Их Хурлын Тамгын газрын алсын харааТөрийн эрх барих дээд байгууллага- Улсын Их Хурлаас хууль тогтоох, хянан шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь иж бүрэн зөвлөгөө, туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэх чадавхитай бие даасан өндөр мэргэшсэн төрийн захиргааны байгууллага болон төлөвших Улсын Их Хурлын Тамгын газрын эрхэм зорилго, эрхэмлэх үндсэн зарчимУлсын Их Хурлын Тамгын газрын эрхэм зорилго нь эх орондоо хүмүүнлэг, ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэх, монголын ард түмний засаглах эрхийг хангах ...