Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-02-03 Төлөвлөсөн цаг: 10:00 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА10:14 39 Д.ОЮУНХОРОЛ11:06 2 Т.АЮУРСАЙХАН09:47 40 М.ОЮУНЧИМЭГ09:57 3 О.БААСАНХҮҮ10:36 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ10:28 4 Ё.БААТАРБИЛЭГТомилолт ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-02-02 Төлөвлөсөн цаг: 10:00 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА10:05 39 Д.ОЮУНХОРОЛ09:55 2 Т.АЮУРСАЙХАН09:57 40 М.ОЮУНЧИМЭГ10:05 3 О.БААСАНХҮҮ10:07 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ10:01 4 Ё.БААТАРБИЛЭГТомилолт ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-27 Төлөвлөсөн цаг: 10:00 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА10:11 39 Д.ОЮУНХОРОЛ  2 Т.АЮУРСАЙХАНТомилолт /гадаад/ 40 М.ОЮУНЧИМЭГТомилолт /гадаад/ 3 О.БААСАНХҮҮ10:17 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭЭмнэлгийн чөлөөтэй 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ10:00 42 Б.ПҮРЭВДОРЖТомилолт /орон ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ /2017.01.27/

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫНГИШYYДИЙН 2017ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭ 09:00цагийн байдлаар, гишүүний нэрээр: № Гишүүдийн нэр Хаашаа явсан Явах,ирэх хугацаа Гадаадад: /Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар томилолт олгогдсон 1 Б.Жавхлан АНУ 01.19-02.09 2 Т.Аюурсайхан АНУ 01.20-01.27 3 Ж.Бат-Эрдэнэ АНУ 01.20-01.29 4 З.Нарантуяа АНУ 01.20-02.05 5 М.Оюунчимэг АНУ 01.20-01.27 Гадаадад:/Засгийн газрын шийдвэрээр эсвэл  ОУБ-ын шугамаар/ - - - -       Орон ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-26 Төлөвлөсөн цаг: 10:00 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА10:18 39 Д.ОЮУНХОРОЛ10:54 2 Т.АЮУРСАЙХАНТомилолт /гадаад/ 40 М.ОЮУНЧИМЭГТомилолт /гадаад/ 3 О.БААСАНХҮҮ09:55 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ10:02 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ09:56 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ10:07 5 Х.БАДЕЛХАН09:58 43 Ш.РАДНААСЭД09:50 6 С.БАТБОЛД11:53 44 Я.САНЖМЯТАВЭмнэлгийн ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-20 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА10:09 39 Д.ОЮУНХОРОЛТомилолт /гадаад/ 2 Т.АЮУРСАЙХАНТомилолт /гадаад/ 40 М.ОЮУНЧИМЭГТомилолт /гадаад/ 3 О.БААСАНХҮҮ09:52 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ10:38 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ09:53 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ Томилолт /орон нутаг/ 5 Х.БАДЕЛХАН09:55 43 Ш.РАДНААСЭД10:25 6 С.БАТБОЛД  44 Я.САНЖМЯТАВЭмнэлгийн ...