Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Улсын Их Хурал

Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны тогтоол

2013 оны 7 дугаар                                                                                            Дугаар 01                                                 Улаанбаатар        сарын 10-ны өдөр                                                                                                                                                                          хот  Монгол Улсын 2012 оны төсвийн гүйцэтгэл баталсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай          Монгол Улсын Их ...