Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Улсын Их Хурал

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ /2017.01.27/

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫНГИШYYДИЙН 2017ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭ 09:00цагийн байдлаар, гишүүний нэрээр: № Гишүүдийн нэр Хаашаа явсан Явах,ирэх хугацаа Гадаадад: /Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар томилолт олгогдсон 1 Б.Жавхлан АНУ 01.19-02.09 2 Т.Аюурсайхан АНУ 01.20-01.27 3 Ж.Бат-Эрдэнэ АНУ 01.20-01.29 4 З.Нарантуяа АНУ 01.20-02.05 5 М.Оюунчимэг АНУ 01.20-01.27 Гадаадад:/Засгийн газрын шийдвэрээр эсвэл  ОУБ-ын шугамаар/ - - - -       Орон ...

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШYYДИЙН 2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН ИРЦИЙН МЭДЭЭ

10:30цагийн байдлаар, гишүүний нэрээр: № Гишүүдийн нэр Хаашаа явсан Явах,ирэх хугацаа Гадаадад: /Улсын Их Хурлын даргын захирамжаар томилолт олгогдсон 1 Л.Энх-Амгалан Сингапур 12.24-01.06 2 Б.Баттөмөр БНСУ 01.02-01.06 3 М.Билэгт БНЭУ 01.02-01.16 Гадаадад:/Засгийн газрын шийдвэрээр эсвэл  ОУБ-ын шугамаар/ - - - -       Орон нутагт:/Нийслэлийн алслагдсан ...