Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Байнгын хороод

ӨРГӨДЛИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 2017 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 3-НЫ №01 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

2017 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдаанаар Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар нэн яаралтай болон үе шаттай арга хэмжээг авч ажиллахыг Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл өгөх №01 дүгээр тогтоол баталлаа.

ӨРГӨДЛИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН №05 ДУГААР ТОГТООЛ

Өргөдлийн байнгын хорооны 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар №05 дугаар тогтоол батлан Монгол Улсын Засгийн газарт үүрэг чиглэл өгөв.

ӨРГӨДЛИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН №04 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

ӨРГӨДЛИЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 2016 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН №04 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

Өргөдлийн байнгын хорооны 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны №03 дугаар тогтоол

Өргөдлийн байнгын хорооны 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны №03-р тогтоолоор Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл өглөө.

2016.10.25-ны өдрийн Өргөдлийн байнгын хорооны №02 дугаар тогтоол

2016.10.25-ны Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдаанаар Туул голын бохирдлын асуудлаар ирүүлсэн өргөдлийн дагуу холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг судалж, шийдвэрийн төсөл боловсруулан Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлэхэд бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулах тухай Байнгын хорооны №02 дугаар тогтоолоор баталлаа.

2016.10.25-ны өдрийн Өргөдлийн байнгын хорооны №01 дүгээр тогтоол

2016.10.25-ны өдрийн Өргөдлийн байнгын хорооны хуралдаанаар Байнгын хороонд харьяаглагдах Улсын Их Хурлын гишүүдийн хариуцан ажиллах салбарын хуваарийг Байнгын хорооны №01 дүгээр тогтоолоор баталлаа.