Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Байнгын хороод

ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ ЗАРЧМЫН ЗӨРҮҮТЭЙ САНАЛЫН ТОМЪЁОЛОЛ

УИХ-ын нэгдсэн хуралдааны эцсийн хэлэлцүүлэгт             2013.01.30    ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ ЗАРЧМЫН ЗӨРҮҮТЭЙ САНАЛЫН ТОМЪЁОЛОЛ     Нэг. Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороогоор дэмжигдсэн санал:   1. Төслийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5 дахь хэсгийн “66-гаас” гэснийг “51-ээс” гэж өөрчлөх. .                                     Аюулгүй байдал, гадаад ...

“ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ” УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ ЗАРЧМЫН ЗӨРҮҮТЭЙ САНАЛЫН ТОМЬЁОЛОЛ

Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлэгт 2013.01.30 “ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН САЛБАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГО БАТЛАХ ТУХАЙ” УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛЫН ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ ЗАРЧМЫН ЗӨРҮҮТЭЙ САНАЛЫН ТОМЬЁОЛОЛ  Нэг.Эдийн засгийн байнгын хороогоор дэмжигдсэн саналууд:             1.Тогтоолын төслийн гарчгийг “Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого” гэж өөрчлөх. Санал гаргасан: УИХ-ын гишүүн Д.Ганбат, Д.Батцогт, Г.Баярсайхан, Д.Бат-Эрдэнэ,С.Бямбацогт, Д.Ганхуяг, ...